Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: płytami DVD i VCD oraz kasetami VHS z filmami prezentującymi przepisy ruchu drogowego, technikę kierowania pojazdem, zasady udzielania pierwszej pomocy. Ponadto dysponujemy podręcznikami, testami, programami komputerowymi wspomagającymi naukę, bogatą biblioteką ruchu drogowego, aktualnym wydaniem prawa drogowego, poradnikami kierowcy dla kursantów i instruktorów.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 2 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC,